Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2011

pitu-pitu
9537 1efd 500
Tatto by: Agnieszka Agrypa Rypińska. 9th Circle Studio. Photo by: http://maciejstankiewicz.digartfolio.pl/
My tatto. <3 
Reposted byzukowiada zukowiada
pitu-pitu

July 07 2011

pitu-pitu
9355 f406
Please don't interrupt my performance.
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin

July 06 2011

pitu-pitu
8559 8b33

July 04 2011

pitu-pitu
1901 00fe
Reposted fromvermis vermis viaaleala aleala
pitu-pitu
4557 4c38
Reposted fromaleala aleala

June 18 2011

pitu-pitu

June 11 2011

pitu-pitu
0711 f61c
Reposted fromzimt zimt viapoh poh
pitu-pitu
5822 beff
Reposted fromblond blond viapoh poh

June 08 2011

pitu-pitu
6464 b800
Reposted fromshocked shocked viazajeb zajeb

June 07 2011

pitu-pitu
1615 480a
Reposted fromanankado anankado viastopnegativity stopnegativity
pitu-pitu
nienawidzę kiedy mi zależy. wolę kiedy jest mi wszystko jedno.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabuu buu
pitu-pitu
Reposted fromsunrise sunrise viabuu buu
pitu-pitu
"zostańmy przyjaciółmi" brzmi jak "twój kot zdechł, ale możesz go zatrzymać".
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viabuu buu
pitu-pitu
8265 1786
Reposted frombuu buu viamahre mahre
pitu-pitu
Nigdy nie wiesz, w co się wjebiesz
— kto jak nie ja
Reposted fromlubieto lubieto
pitu-pitu
Czy mnie to boli? Nie, nie boli mnie to. Mnie to wewnętrznie rozpierdala.
Reposted fromawaken awaken vialubieto lubieto
pitu-pitu
1815 0157
Następnym razem zanim coś dojebię bezsensu to może usiądę i, kurwa, pomyślę. I zapamiętam raz na zawsze, że z każdą moją pierdolniętą głupotą, Bóg zabija małego, niewinnego kotka.
Reposted fromlubieto lubieto
pitu-pitu
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.  
— elsewhere
Reposted fromfromaage fromaage vialubieto lubieto
pitu-pitu
8439 6c44
Reposted fromsavor savor viaOFFka OFFka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl